એલ્યુમિનિયમ ઉત્તોદન

  • Aluminum extrusion

    એલ્યુમિનિયમ ઉત્તોદન

    એલ્યુમિનિયમ એક્સટ્રુઝન એ એક તકનીક છે જેનો ઉપયોગ વિશાળ શ્રેણીના ઉપયોગ માટે ચોક્કસ ક્રોસ-સેક્શનલ પ્રોફાઇલ સાથે એલ્યુમિનિયમ એલોયને પદાર્થોમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે થાય છે.એક્સટ્રુઝન પ્રક્રિયા એલ્યુમિનિયમની ભૌતિક લાક્ષણિકતાઓના અનોખા સંયોજનનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કરે છે.તેની મલિનતા તેને સરળતાથી મશીનિંગ અને કાસ્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે, અને તેમ છતાં એલ્યુમિનિયમ સ્ટીલની ઘનતા અને જડતાના ત્રીજા ભાગનું છે તેથી પરિણામી ઉત્પાદનો મજબૂતાઈ અને સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે, ખાસ કરીને જ્યારે અન્ય ધાતુઓ સાથે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે.