ઊર્જા ઉદ્યોગ ભાગ

 • Junctin Box die cast  AlSi9Mg, ADC12, LM20, LM16, LM9

  જંકટીન બોક્સ ડાઇ કાસ્ટ AlSi9Mg, ADC12, LM20, LM16, LM9

  ઉત્પાદન નામ:જંકટીન બોક્સ ડાઇ કાસ્ટ

  સામગ્રી:એલ્યુમિનિયમ A356, A355.0, A360, A380, AlSi7Mg, AlSi12, AlSi9Mg, ADC12, LM20, LM16, LM9,

  ઉત્પાદન પ્રક્રિયા:ડાઇ કાસ્ટિંગ, HPDC, LPDC, કાયમી મોલ્ડ કાસ્ટિંગ, ગુરુત્વાકર્ષણ કાસ્ટિંગ, રેતી કાસ્ટિંગ

  ઉત્પાદન સુવિધા:160T, 180T, 200T, 280T, 500T, 1300T HPDC મશીન.180T, 300T, 500T LPDC મશીન, કાયમી મોલ્ડિંગ મશીન, સ્પેક્ટ્રોમીટર

  એકમ વજન:0.1kg-200kg, 0.2lbs-400lbs

  કદ:ગ્રાહક ડ્રોઇંગ અનુસાર

  કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય કે નહીં:હા

 • Aluminum alloy Camera housing

  એલ્યુમિનિયમ એલોય કેમેરા હાઉસિંગ

  ઉત્પાદન નામ:કેમેરા હાઉસિંગ

  સામગ્રી:એલ્યુમિનિયમ એલોય

  ઉત્પાદન પ્રક્રિયા:ડાયકાસ્ટિંગ, કાયમી મોલ્ડ કાસ્ટિંગ,

  એકમ વજન:0.2kg-30kg, 0.4lbs-60lbs

  કદ: ગ્રાહક ડ્રોઇંગ અનુસાર

  કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય કે નહીં:હા

 • Aluminum part for food machinery  AlSi7Mg, AlSi12, AlSi9Mg, ADC12, LM20, LM16

  ફૂડ મશીનરી માટે એલ્યુમિનિયમનો ભાગ AlSi7Mg, AlSi12, AlSi9Mg, ADC12, LM20, LM16

  ઉત્પાદન નામ:ફૂડ મશીનરી માટે એલ્યુમિનિયમનો ભાગ

  સામગ્રી:એલ્યુમિનિયમ A356, A355.0, A360, A380, AlSi7Mg, AlSi12, AlSi9Mg, ADC12, LM20, LM16, LM9,

  ઉત્પાદન પ્રક્રિયા:ડાઇ કાસ્ટિંગ, HPDC, LPDC, કાયમી મોલ્ડ કાસ્ટિંગ, ગુરુત્વાકર્ષણ કાસ્ટિંગ, રેતી કાસ્ટિંગ

  ઉત્પાદન સુવિધા:160T, 180T, 200T, 280T, 500T, 1300T HPDC મશીન.180T, 300T, 500T LPDC મશીન, કાયમી મોલ્ડિંગ મશીન, સ્પેક્ટ્રોમીટર

  એકમ વજન:0.1kg-200kg, 0.2lbs-400lbs

  કદ:ગ્રાહક ડ્રોઇંગ અનુસાર

  કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય કે નહીં:હા